W holdzie najwspanialszemu Prezydentowi Polski – Prawdziwy Polak  Patryjota na zawsze w naszym sercu!  Der wahre Patriot wird für immer in unseren Herzen bleiben!